Manual Therapy

Manual Therapy

Το Manual Therapy ή Χειροθεραπεία είναι μία σύγχρονη εξειδικευμένη φυσικοθεραπευτική μέθοδος, αναγνωρισμένη παγκοσμίως για τα γρήγορα θεραπευτικά της αποτελέσματα. Σε αυτή τη μέθοδο χρησιμοποιούνται δια των χειρών επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές κινητοποίησης των οστών-αρθρώσεων, μυών, νεύρων και τενόντων. Οι τεχνικές αυτές συνδυάζονται με θεραπευτικές ασκήσεις ή άλλα μέσα αποκατάστασης μειώνοντας τον πόνο και το μυϊκό σπασμό, αυξάνοντας την κινητικότητα των αρθρώσεων, περιορίζοντας τη φλεγμονή, αποκαθιστώντας τη λειτουργικότητα και δημιουργώντας ένα γενικότερο αίσθημα χαλάρωσης.


Η τεχνική αξιολόγησης & θεραπείας Maitland Concept θεωρείται στις ημέρες μας ο ακρογωνιαίος λίθος της μοντέρνας Ορθοπεδικής Χειροπρακτικής Θεραπείας (Manual Therapy) για την αντιμετώπιση προβλημάτων της σπονδυλικής στήλης και των περιφερικών αρθρώσεων.
Χρησιμοποιεί σαν κύρια εργαλεία την αναλυτική εξέταση - αξιολόγηση και εξειδικευμένη θεραπεία των συμπτωμάτων του ασθενή έτσι ώστε να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό πλάνο θεραπείας. Αυτή η προσέγγιση έχει ως επίκεντρο τον ασθενή με σεβασμό παράλληλα στην διάγνωση και στην υποκείμενη παθολογία.
Η μέθοδος χειροπρακτικής Maitland στοχεύει στην εύρεση του μηχανισμού έκλυσης των συμπτωμάτων. Αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ένας αποτελεσματικός, ασφαλής και ήπιος τρόπος για την αξιολόγηση και θεραπεία του ορθοπεδικού ασθενή όσον αφορά τη διαχείριση του πόνου, τη μείωση της φλεγμονής, την αποκατάσταση της κίνησης και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας.
Πρόκειται για μία νέα θεραπευτική οντότητα στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί πλέον το διεθνές βήμα για την πιο ουσιαστική - ριζική αντιμετώπιση των νευρομυοσκελετικών προβλημάτων σε σχέση με την παλαιά κλασική φυσικοθεραπεία.